Danske købstadshavne omkring år 1800

Fjordhavnenes problemer var for intet at regne mod åhavnenes. Problemet med tilsanding var det samme, men ulovligt udkastet ballast fra skibe og affald fra byen aflejredes ligesom mudder, sand og tang hurtigere i åer end i fjorde. Størst var problemerne i byer, der som Varde og Ribe lå oppe ad en å. Efter at have taget forholdene i øjesyn mente Løvenørn, at Varde kun kunne gøres sejlbar for pramme.
Knap så skidt var det i Ribe, men da åen var meget bugtet, måtte marsklandet gennemskæres af forbindelseskanaler. Næststørst var problemerne i åhavne beliggende i åmundingen i en fjord. Blandt dem var Kolding, Vejle og Næstved. I Næstved måtte skibene omlade til pramme eller hestevogne ved Karrebæksminde, fordi fjorden var tilsandet, og fordi indløbet til Suså var tilstoppet. For at lette besejlingen foreslog Løvenørn i 1797 at oprense åen og at grave en kanal gennem Ydernæs. I andre åhavne, der som Køge og Grenaa lå i en åmunding, skulle tilstopning hindres ved at befæste mundingen med bolværker og stendæmninger.

Losning og ladning i Stubbekøbing

Gruppen af bugt-, nor-, víg- og sundhavne er frem for alt karakteriseret ved, at de lå relativt velbeskyttet. Selv om vanddybden også her var hovedproblemet, så var forholdene bedre end fjordhavnenes. Al losning og ladning i Stubbekøbing, der hverken havde skibsbro eller havn, foregik ved hjælp af hestevogne, som kørte varerne ud i vandet til pramme, der fragtede varerne ud til skibene. Derfor skulle der anlægges en 110 meter lang skibsbro med et brohoved.
Selv om Nysted Nor udgjorde en velbeskyttet naturhavn, var skibsfartens forhold i norhavnen ikke gode. Skibsbroen, der skulle repareres, kunne nemlig kun anløbes af mindre skibe, hvorimod man i Svendborg kunne koncentrere sig om at vedligeholde de gode forhold. I begyndelsen af 1800-tallet var det mest udtalte problem den lave vanddybde. Selv om det var mere eller mindre påtrængende, så skulle sejlrender alle vegne uddybes. Forholdene blev forværret af, at mange købstæder ikke kunne anløbes, fordi der hverken fandtes en skibsbro eller et bolværk.

Åhavnene lå meget trygt

Det er paradoksalt, at jo højere grad af naturlig beskyttelse, des sværere var havnen at besejle. Åhavnene lå således meget trygt, men var som regel vanskelige at besejle, hvorimod kysthavnene lå udsat, men var lettere at anløbe. Mens den moderne havn betegner en institution, der alt efter beliggenheden i større eller mindre grad er menneskeskabt, så var havnen i begyndelsen af 180o-tallet endnu helt overvejende et af naturen skabt opankringssted/område. Som det vil fremgå af de efterfølgende casestudier af havnens modernisering i Nykøbing Falster og Sakskøbing, så blev havnen i perioden 1798-1868 mere menneskeskabt.

Få 3 gratis vvs-tilbud med god rabat

Vi finder aldeles gratis og nemt to-tre stærke tilbud i Vejle fra dygtige vvs-firmaer. Vore tilknyttede fagfolk er faguddannede med nøgleord som kvalitet, attraktive priser og knaldgod service. Potentielle vvs-firmaer løser blandt andet disse opgaver: indstøbte rør, indstøbte rør, forindstillingsventil og støjreduktion. 
Benyt dig af vores helt gratis service 3vvstilbud.dk allerede i dag og spar omkring 22 procent. Med vores super online vvs-tjeneste tilbyder vi, at give dig 2-3 herlige vvs-mand tilbud fra kvalitetssikrede billige vvs-firmaer tæt på dig. Undgå at betale ekstra for en faguddannet vvs-mand i 7100 Vejle. 

Hvad er en autoriseret virksomhed? Spørgsmålene kan være mange, når du skal have tilbud på en vvs- opgave. Slip for at betale for høj en pris for en kvalitetssikret vvs-mand i 7100 Vejle. På 3vvstilbud.dk kan du hurtigt sammenligne priser på vvs-arbejde online og opnå lige ved 22 procent i fed rabat. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar