Har du brug for en advokat?

Der kan være mange grunde til, at du får behov for en advokat. Du behøver ikke kun at  kontakte en juridisk ekspert, hvis du har "tunge" juridiske spørgsmål, men også hvis du for eksempel ønsker at sikre, at dine papirer er arkiveret korrekt, at dit testamente er gyldig osv. For mange er det lægger særlig at knytte en advokat, der har specialiseret sig i aftaleretten, når man har at gøre med kontrakterne. Det er naturligvis på den anden side, mange situationer, hvor der er behov for en advokat er mere indlysende, og hvis en sådan situation tilstøde dig, er det vigtigt, at du konsultere en advokat på et tidligt tidspunkt!

Advokatmægling


I langt de fleste tilfælde, er det ikke nødvendigt at medbringe deres sag for retten og advokaten mægling vil således være tilstrækkelig til at nå frem til en løsning på en tvist. Der er en generel opfattelse af, at der er store summer at spare advokaten mægling, fordi denne mægling møder sædvanligvis ikke strække sig over mere end én dag, og parterne deler udgifterne. Et andet incitament til at vælge advokat mæglervirksomhed, kan ligge i, at i de fleste tilfælde, reducerer niveauet af konflikt, hvilket er en stor fordel, hvis man er tvunget til at opretholde et forhold med efterfølgende. Man skal dog være opmærksom på, at visse spørgsmål er af en sådan omfattende karakter, at parterne syntes at acceptere resultatet, hvis der er en dommers beslutning.

Advokaters mange funktioner

Advokater kan have mange funktioner, og deres arbejde afhænger i høj grad af, om de opererer inden for den offentlige eller private sektor, og specialiseringen de har i disse sektorer. Hvis advokatens klient gruppe er privatpersoner, advokatens opgave normalt være at yde rådgivning om emner som beskæftiger sig med arvesager, skilsmissesager, ejendomsret og andre privatretlige spørgsmål. Har en advokat på den anden side har valgt at beskæftige sig med erhvervsret, dets vigtigste funktion er normalt at hjælpe med rådgivning og forhandlinger med design og gennemlæsning af kontrakter. Fællesnævneren for begge er, at deres opgaver tvingende betænkeligheder ved at give råd om, hvad der er lovligt og ikke, formulere juridiske dokumenter, repræsenterer deres klienter i retssager eller forhandlinger med andre parter.
De fleste juridiske problemer udfolder sig indenfor et bestemt retsområde, uanset omstændighederne familieret, aftaleret, skatteret, eller for eksempel advokat til boligret. Det betyder, at de fleste mennesker får mest gavn af at ansætte en advokat med ekspertise på dette særlige område. Hund der er alment praktiserende læger, der kan behandle sager i de fleste jurisdiktioner, og i sidste ende er det kundens behov, der definerer, hvad slags advokat, du har brug for.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar