torsdag den 31. marts 2016

3 tilbud på tilstandsrapport- gratis!

Har du brug for en billig tilstandsrapport, en billig elinstallationsrapport eller et billigt energimærke? Så se her, hvordan man kan indhente 3 hurtige tilbud på denne type rapporter - gratis og nemt. På mindre end fire minutter kan du på sitet Boligtilstand.dk uploade en opgave ved at udfylde online formularen. Inden for to dage modtager du op til 3 gode tilbud fra specialister tæt på dig, som gerne vil lave en billig tilstandsrapport, en billig elinstallationsrapport eller et billigt energimærke til dig. En tilstandsrapport er en samlet visuel gennemgang af en boligs synlige skader og risiko for fremtidige skader. Den bygningssagkyndige, der udarbejder tilstandsrapporten, gennemgår bygningen og sammenligner den med andre bygninger af samme slags, alder og tilstand. Bygningen bliver ikke sammenlignet med et nyt hus. En tilstandsrapport er resultatet af dette huseftersyn. Normalt laves en tilstandsrapport ved et hussalg. I forbindelse hermed henviser ejendomsmægleren som regel via forsikringsselskabet til en byggesagkyndig, der ofte ligger i den høje ende af prisskalaen. I stedet kan du vælge at få 3 skarpe tilbud fra uafhængige bygningsrådgivere tæt på dig - gratis og uforpligtende - på websitet Boligtilstand.dk. På denne måde kan man spare op til 25% på en tilstandsrapport. En tilstandsrapport leverer både sælger og køber et indblik i ejendommens tilstand. Sådan undgår du misforståelser og fejl. En gennemført rapport er således et vigtigt dokument for både køber og sælger. En boligkøber vil næsten altid efterspørge en tilstandsrapport og det er sælgers ansvar, at få udformet en sådan rapport. Du skal som sælger være opmærksom på, at hvis du ikke har fået skrevet en tilstandsrapport, så kan du på et senere tidspunkt gøres ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i ejendommen. En tilstandsrapport er normalt gyldig i seks måneder fra den dato, hvor den beskikkede bygningssagkyndige indberetter tilstandsrapporten. En forlængelse af tilstandsrapporten skal bestilles senest 7 dage før udløbsdatoen. En allonge til tilstandsrapporten bliver normalt tilføjet når der er lavet forbedringer udført på bygningen i henhold til den aktuelle tilstandsrapport og kan kun udarbejdes i tilstandsrapportens gyldighedsperiode. En allonge øger således ikke tilstandsrapportens gyldighedsperiode. Med en gyldig tilstandsrapport er det muligt at tegne en ejerskifteforsikring, som dækker eventuelle fejl og mangler i op til ti år. 
Et energimærke er en opgørelse over en ejendoms energimæssige tilstand baseret på en normal anvendelse af bygningen. Ved en energimærkning bliver bygningen undersøgt af energikonsulenten, som udsteder et energimærke og en energiplan. Siden 2010 har sælgeren af en bolig været forpligtet til at tilvejebringe energimærkning forud for en eventuel ejendomsmæglers annoncering af ejendommen til salg. En manglende energimærkning kan resultere i en bøde på op til 35.000,- kr. Reglerne indebærer, at sælgeren af en bygning skal fremlægge en gyldig energimærkning ved salg. En energimærkning er normalt gyldig i ti år. Derudover skal store ejendomme med et etageareal på over 1.000 m2 have udført jævnlig energimærkning minimum hvert 8. år. Energimærkning skal udføres, inden gyldigheden af den nuværende energimærkning af bygningen ophører. Boligforeninger skal 1 gang om måneden udføre registrering af ejendommens forbrug af energi og vand, inklusiv varmt brugsvand og de energi- og vandforbrugende installationers driftsforhold. Formålet med den obligatoriske energimærkning er at motivere til energibesparelser for derved at reducere udledningen af kuldioxid i atmosfæren samt sænke afhængigheden af olie. 
Ejendomme opført efter 2010 skal leve op til karakteren A. Et energimærke er lovpligtig ved salg af énfamiliehuse, rækkehuse, stuehuse til landbrugsejendome og kontorhuse. Boliger mindre end 60 m2 er dog fritaget fra pligten til energimærkning. Siden 2012 er det et krav, at der skal laves en separat rapport over ejendommens el-installationer. Ved at fremvise tilstandsrapport, el-installationsrapport og ejerskifteforsikringstilbud for køber, fritages sælger for sit ti-årige mangelansvar. En el-installationsrapport udformes af en godkendt elektriker og heri kan både sælger og køber se om, hvorvidt ejendommens elektriske installationer er lovlige og fejlfrie. Som sælger af en bygning, er du ansvarlig for bygningens fejl. Det er derfor en klog beslutning at anvende huseftersynsordningen, så du ikke hæfter for skjulte fejl og mangler ved bygningen. Et huseftersyn er en certificeret, neutral eftersyn af din bolig og dens el-installationer. Du får som resultat af gennemgangen en tilstandsrapport og en el-installationsrapport. Med disse to rapporter i hånden, kan du få tilbud på en ejerskifteforsikring og præsentere det hele over for køber. El-installationsrapporten laves af en autoriseret elektriker og er resultatet af en fysisk og neutral gennemgang af boligens el-installationer. Den certificerede el-installatør tager stikprøver, som skal dokumentere, hvorvidt der findes ulovlige forhold eller funktionsfejl på elinstallationer. Ved gennemgangen vurderes elinstallationernes funktionsdygtighed og det kontrolleres, om de opfylder de krav, der var gældende, da de blev installeret eller ændret. En elinstallationsrapport er ligeledes et krav såfremt man ønsker at tegne en ejerskifteforsikring. Det skyldes, at elinstallationer er skyld i mange ejendomsbrande og derfor er denne rapport nu standard at få lavet sammen med en tilstandsrapport. Prisen for en elinstallationsrapport ligger på ca 4.000,- kr afhængig af størrelsen på ejendommen og antallet af elinstallationer. Den kan udføres for huse, sommerhuse, lejligheder og landbrugsbygninger og skal gøres af en godkendt elinstallatør. Elinstallationsrapporten må ikke laves af den elinstallatør, der tidligere har udført elarbejde i huset. En elinstallationsrapport skrives med en samlet score, der gives ud fra forskellige parametre. Karakterskalaen minder på alle måder om den skala, der også benyttes i tilstandsrapporten. Kvaliteten og omfanget af et el-eftersyn er ikke reguleret ved lov og derfor kan man hurtigt finde urealistisk lave priser på eltjek på nettet. Et eltjek skal ikke sammenlignes med et el-eftersyn og udføres jævnligt uden skriftligt dokumentation. Et el-eftersyn og en tilstandsrapport er obligatorisk ved boligsalg, såfremt sælger vil tegne en ejerskifteforsikring. Den letteste og mest sikre måde at indhente friske tilbud og pris på en elinstallationsrapport, er ved at benytte onlineportalen Byggetilstand.dk. Her kan man gratis og uforpligtende oprette en opgave og i løbet af få dage modtage tre friske tilbud på udarbejdelse af en elinstallationsrapport fra elektrikere i dit nabolag.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar